Politisk regnskap 2015-2019

Stolt, men ikke helt fornøyd!

Kjære velger, Krødsherad Arbeiderparti er stolt over hva vi har gjennomført og igangsatt i vår fireårsperiode med ordfører og flertall i kommunestyre, men jobben er langt fra over.

Saker det er jobbet mye med de siste 4 år:

 • Kjøp av næringstomt på Sundvollhovet
 • Ny sykebilgarasje
 • Opprusting av svømmehallen på Noresund
 • Oppgradering av Vestsidevegen
 • Ny Hervik bru
 • Ombygging/nybygg Kryllingheimen
 • Utvidelse av Noresund barnehage
 • Nytt renseanlegg på Bjøre, hvor kostnadsfordelingen, investering og drift for Krødsherad kommune blir 11 %, Norefjell vann og avløp 57 %, og Sigdal kommune 32 %
 • Kommunedelplan for Norefjell med Noresund sentrum
 • Kjøp av nye Kryllingen
 • Oppkjøp av større eierandel i Ramfoss Kraftlag
 • Breiband/fiberutbygging til husstander i Krødsherad
 • Skatepark på Krøderen
 • Streaming av kommunestyremøter
Tekstplakat Godt valg hilsen Krødsherad Arbeiderparti

Er du enig med Krødsherad Arbeiderparti om Politisk regnskap 2015-2019?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!