Kultur og fritid

Levende kulturliv og aktiv fritid

  • Være en pådriver for at kultur- og friluftsaktiviteter skal være lett tilgjengelig for alle, uansett økonomi
  • Passe på at vi er en aktiv deltaker og pådriver i lag med våre nabokommuner for å få til et levende museums- og kulturtilbud, både i og på tvers av kommunene, vår kulturhistoriske arv må ivaretas på en god måte
  • Legge til rette for et mer allsidig tilbud i kulturskolen og på fritida, og gjennom dette skape møteplasser for både unge og eldre
  • Se til at Ungdomsrådet vil ha en viktig og naturlig plass i utarbeidelse av fritidsaktiviteter blant alle våre unge innbyggere
  • Jobbe for å få til en frivillighetssentral i samarbeid med alle våre innbyggere der alle kan låne eller leie utstyr til f.eks. skiaktiviteter, gjerne i samarbeid med skolene våre

Arbeiderpartiet vil fortsette å jobbe for at kultur- og fritidsaktiviteter skal være så rimelige som mulig. Dette gjelder både frivillige og offentlige organisasjoner, og gjennom disse ønsker vi å legge til rette for sosiale møte - plasser for alle generasjoner. Særlig for de i samfunnet vårt som har minst fortsatt skal ha anledning til å delta på fritidsaktiviteter, som f.eks. Sommergøy.

Stiftelsen Sigdal museum, Folkemusikksenteret er en viktig kulturell institusjonen for vårt distrikt når det gjelder å ta vare på den kulturelle arven vår, sammen med nabokommunene Sigdal og Modum. Vi vil som tidligere støtte de kulturelle institusjonene i vår egen kommune til drift av f.eks. Krødsherad Idrettslag, Krøderbanen, Villa Fridheim og Kryllingen. Våre tre kirker skal også ivaretas for å sikre gode og trygge rammer ved livets store begivenheter fra vugge til grav. Dette gjelder også for andre religioner og livssyn.

I den kommende perioden vil vi se på mulighetene for en økt satsing på kulturskolen og kulturelle aktiviteter for barn og unge. Vi ønsker at de unge skal få med seg en bred kulturell kompetanse inn i ungdoms- og voksenlivet.

Mange av våre ungdommer er interessert i friluftsliv. Vi ønsker å jobbe for at våre unge skal få enda rimeligere heiskort på Norefjell. Til de som ikke ønsker å delta i denne type aktiviteter, vil vi at barn og unge skal få tilbud om andre typer aktiviteter som f.eks. gaming, mekking eller andre aktiviteter.

Gjennom ungdomsklubben vil de unge trenge veiledning for å få til et trygt og godt sted. Vi ønsker i den neste perioden å tilsette en leder som kan koordinere det frivillige arbeidet blant de unge på alle områdene som til nå har vært uorganisert.

Ungdomsrådet må være en viktig og nødvendig samarbeidspartner i alt det de unge skal drive på med. Vi vil oppmuntre til det økende engasjementet blant vår unge innbyggere og at dette også tas med inn i det frivillige arbeidet.

Er du enig med Krødsherad Arbeiderparti om Kultur og fritid?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!