Politikken

Arbeiderpartiet skal være et parti nært folk. Vi skal ta opp det folk snakker om i hverdagen, og presentere løsninger som gjør folks liv enklere og bedre. Rettferdig fordeling, frihet for alle og gode fellesskapsløsninger er kjerneverdier for alle oss som er med i Arbeiderpartiet

  • Et seriøst og anstendig arbeidsliv
  • Bygge sterke lag rundt den enkelte unge krylling
  • Eldre i Krødsherad skal være sjef i sitt eget liv
  • Lokalsamfunnet – klimavennlig, framtidsretta, raust og inkluderende
  • Våre tettsteder – aktivitet, fellesskap og dugnadsånd
  • Arbeidsplasser og næring
  • Turisme og reiseliv
  • Kultur og fritid
  • Stolt, men ikke helt fornøyd