Næringsliv

Arbeidsplasser og næring

  • Legge til rette for en bærekraftig vekst i lokale arbeidsplasser
  • Sørge for at kommunen skal ha tilrettelagte tomter for industri og næringsvirksomhet
  • Synliggjøre og løfte frem alle virksomhetene som gjør Krødsherad særegent
  • Sørge for at kommunen gir sine oppdrag til lokale aktører der det er mulig
  • Legge til rette for bedre boforhold for innpendlende/ sesongarbeidere i bygda
  • Legge til rette for handel i tettstedene våre
  • Yte hjelp til nye etablere i kommunen

Finansiering av fremtidens velferd er avhengig av et levedyktig næringsliv. Det må skapes for at vi skal ha noe å dele. For Krødsherad kommune er det lokale næringslivet en viktig drivkraft. I tillegg til de store innen turisme, bygg og industri så har vi mange små, suksessrike virksomheter som speiler ressursgrunnlaget og særpreget til Krødsherad. Nye næringer i privat initiativ ser vi på som en viktig ressurs i vår kommune, og vi vil yte hjelp til de som ønsker å starte egen bedrift.

En snekker står med hammeren klar. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Krødsherad Arbeiderparti om Næringsliv?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!