Lokalsamfunnet

Klimavennlig, framtidsretta, raust og inkluderende

  • I tett samarbeid med alle kommunens innbyggere og besøkende passe på at vi har et trygt, reint og sunt miljø å ferdes i
  • Jobbe for en økt satsing på miljøvennlige tiltak som f.eks. ENØK og flere ladestasjoner for el-biler
  • Arbeide for et bedre kollektivt tilbud til og fra, og innen kommunen
  • Alle skal være velkomne. Vi skal være en raus og inkluderende kommune uansett hvilken hudfarge, religion eller seksualitet man måtte ha

Krødsherad Arbeiderparti er opptatt av at vår kommune skal være en kommune for framtida. For de som kommer etter oss er det viktig å tenke på hva slags arv vi etterlater oss. Skogen vår, fjellet, fjorden og folket som bor her skal ha et reint og godt miljø der alle levende organismer kan vokse opp og leve i.

Arbeiderpartiet ønsker at det skal bli en videre satsing på kildesortering. Vi ser at mange kommuner har bedre ordninger enn oss, og vi ønsker å bli enda bedre enn i dag. Forsøpling langs veiene våre er et stort problem.

Gjennom flere år har ENØK-satsing vært viktig. Kommunen må være aktiv i sin informasjon om hvilke tiltak som tilbys og som det er mulig for privatpersoner å få støtte til.

Mange kommuner har i dag et tilbud til ungdommen med ungdomskort. Dette krever et bedre kollektivt reisetilbud. Til de som kommer på besøk til kommunen vår, bør kommunen legge til rette for flere ladestasjoner for el-biler.

I vår kommune vil vi at alle skal være velkomne, uansett religion, etnisitet eller seksualitet. Det er viktig å ta vare på hverandre i hverdagen. Mange har skap og skuffer fulle av klær, utstyr og annet som noen andre kan ha bruk for. Dette er smart også med tanke på miljøet og gjenbruk. Ikke alle har like mye.

Er du enig med Krødsherad Arbeiderparti om Lokalsamfunnet?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!