Turisme og reiseliv

Opplevelser i Krødsherad

  • Tilrettelegge for en bærekraftig vekst innenfor reiseliv og turisme
  • Prioritere tiltak som bygger opp om helårsturisme
  • Sørge for økt tilgang til Krøderfjorden med blant annet å etablere gangstier og tillate en begrenset utbygging ved sentrumsområdene
  • Bygge opp under tanken om en helhetlig profil for turismen i Krødsherad
  • Etablere prosjekter hvor kultur, reiseliv, næringsliv og kommunen jobber tettere sammen for å få et attraktivt reisemål
  • Styrke Noresund som reiselivets og Norefjells innfallsport
  • Jobbe for å etablere fjordstier langs Krøderen

Turisme og reiseliv er en svært viktig del av næringslivet i Krødsherad. Arbeiderpartiet er positive til videre utvikling av Norefjell, og vil i tråd med ny kommunedelplan legge til rette for en bærekraftig reiselivsnæring. Vi ønsker også en sterkere knytning mellom fjord og fjell for at næring og arbeidsplasser innenfor service, handel og turisme skal sikres gjennom hele året. Dette vil vi få til gjennom et godt og nært samarbeid med lokalbefolkningen og ikke minst grunneiere. Et mål er å få til flere fjordstier langs vannet.

Er du enig med Krødsherad Arbeiderparti om Turisme og reiseliv?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!